Hafan

Croeso i Gwanwyn!

Mae Gwanwyn yn ŵyl genedlaethol sy’n para mis, a gynhelir ledled Cymru ym mis Mai bob blwyddyn i ddathlu creadigrwydd ymhlith pobl hŷn. Dechreuodd yr ŵyl yn 2007 a chaiff ei chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Mae Gwanwyn yn dathlu henaint fel cyfle i adnewyddu, tyfu a bod yn greadigol. Ein nod yw cynnig cyfleoedd i bobl hŷn gymryd mwy o ran yn y celfyddydau, p’un ai yn y celfyddydau, drama, adrodd straeon, cerddoriaeth, llenyddiaeth, ffotograffiaeth, dawns neu ffilm.

Ledled Cymru, mae grwpiau o bobl hŷn yn archwilio eu creadigrwydd mewn pob math o ffyrdd. Gallwch ddarganfod mwy am y grwpiau a’r sefydliadau hyn sy’n gweithio yn y maes hwn ac ym mha ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan.

Cymerwch gipolwg ar raglenni gwyliau blaenorol a rhowch eich dychymyg ar waith i weld beth allai fod yn bosibl yn y dyfodol. Bob blwyddyn, mae’r digwyddiadau’n mynd yn fwy, yn well ac yn fwy uchelgeisiol.

Cysylltwch â ni os hoffech wybod mwy neu os hoffech gymorth i drefnu eich digwyddiad eich hun i ddathlu creadigrwydd ymhlith pobl hŷn.

Cael eich ysbrydoli, ymgolli eich hun a chymryd rhan!