Dathlu creadigrwydd ymysg pob hŷn

31 Mawrth 2022 – Creadigrwydd a chyswllt ymysg pobl hŷn

Posted Tuesday, March 15th, 2022

Rhwydwaith Creadigol – Celfyddydau Lleol Cymru

Mae Bywydau Creadigol yn cynnal rhwydwaith ar-lein i gysylltu unrhyw un sy’n gweithio yn, neu sydd â diddordeb mewn, datblygu celfyddydau lleol yng Nghymru.

Nodau’r rhwydwaith yw:

  • cynnig cyfleoedd i rannu a dathlu’r gwaith sy’n digwydd ledled Cymru;
  • i gysylltu datblygiad celfyddydau lleol â pholisi cenedlaethol;
  • darparu cyfleoedd ar gyfer cydweithredu;
  • a darparu cefnogaeth i bobl sy’n gweithio ym maes datblygu celfyddydau lleol yn yr amseroedd anodd hyn.

Mae’r cyfarfodydd fel arfer am 9:30am ar ddydd Iau trwy Zoom.

Cyfarfod nesaf
31 Mawrth 2022 – Creadigrwydd a chyswllt ymysg pobl hŷn

Bydd y digwyddiad hwn yn arddangos rhywfaint o weithgarwch artistig diweddar yn archwilio cynrychioliadau o bobl hŷn ac yn edrych ymlaen at Gwanwyn ym mis Mai. Bydd hefyd yn cyflwyno ‘Men Who Sing’, ffilm ddogfen am gôr meibion ​​o Sir y Fflint sy’n teithio i Ogledd Iwerddon i gystadlu ar ôl 20 mlynedd, a chawn glywed am y cyfle i drefnu dangosiadau cymunedol o’r ffilm wych hon, sy’n dangos y manteision canu cymunedol mewn oedran hŷn.

Cofrestwch ar Eventbrite.

^
Yn ôl i’r brig