Amdanom Ni

Mae Gwanwyn yn ŵyl genedlaethol sy’n para mis, a gynhelir ledled Cymru ym mis Mai bob blwyddyn i ddathlu creadigrwydd ymhlith pobl hŷn. Dechreuodd yr ŵyl yn 2007 a chaiff ei chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Mae Gwanwyn yn dathlu henaint fel cyfle i adnewyddu, tyfu a bod yn greadigol. Ein nod yw cynnig cyfleoedd i bobl hŷn gymryd mwy o ran yn y celfyddydau, p’un ai yn y celfyddydau, drama, adrodd straeon, cerddoriaeth, llenyddiaeth, ffotograffiaeth, dawns neu ffilm.

Yn ystod mis Mai, bydd grwpiau ac unigolion yn dod at ei gilydd mewn ystod eang o leoliadau ledled Cymru mewn ffrwydrad o baent, clai, ffotograffiaeth, theatr, dawns, ysgrifennu creadigol, ffilm, adrodd straeon, a llawer mwy. Bydd yn cynnwys perfformiadau, arddangosiadau, gweithdai, trafodaethau, rhwydweithio, ac yn bwysicaf, hwyl!

Mae Gwanwyn yn cynnwys comisiynau a digwyddiadau cydweithredol, yn ogystal â digwyddiadau wedi’u trefnu gan ystod eang o sefydliadau diwylliannol a chymunedol. Mae Gwanwyn yn rhoi cyfle i arddangos a dathlu’r gorau o greadigrwydd wrth i ni heneiddio!

Mae Gwanwyn hefyd yn rhoi cyfle i amlygu a hyrwyddo cyfranogiad pobl hŷn yn y celfyddydau trwy gydol y flwyddyn. I gael mwy o wybodaeth am brosiectau parhaus, ewch i’r dudalen Prosiectau i ddarganfod mwy am brosiectau fel cARTrefu, Yn Llygad eich Meddwl, Celf Cyffyrddol and Chaffi Marwolaeth.

Gall unrhyw un a phawb gymryd rhan yn Gwanwyn ar ryw lefel, p’un ai fel trefnydd, cyfranogwr, perfformiwr, yn y gynulleidfa neu adolygydd.

Gallwch bori’r holl ddigwyddiadau a gynhaliwyd yn y gwyliau blaenorol ar y dudalen GŴYL, neu gallwch bori’r digwyddiadau presennol ar ein tudalen DIGWYDDIADAU.