Amwlch Age Well Open Day | Diwrnod Agored Heneiddio’n Dda Amlwch

Posted Thursday, May 26th, 2011

Teitl: Heneiddio’n Dda Amlwch a Phencampwyr yn y Gymuned
Dyddiad: Dydd Iau 26 Mai 2011
Lleoliad: Neuadd Goffa Amlwch
Amser: 10.00am – 4.00pm
Cost: Gweler isod

Gwahoddiad – Diwrnod Agored

Gwahoddir chi i weld ac ymuno â ni yn y llu o weithgareddau i ddathlu Gŵyl Gwanwyn sydd yn cydnabod sgiliau a chreadigrwydd pobl hŷn.

10.00 – 12.30

  • Tai Chi, Bowlio, Badminton
  • Arddangosfa Arlunio
  • Hen Luniau a DVDs Tref a Phorthladd Amlwch
  • Raffl, Tombola a Stondin Teisennau
  • Cinio (£1.00)

12.30 – 2.00

  • Taith gerdded o amgylch Amlwch gyda John Pritchard

2.00 – 4.00 Cyngerdd a the Cymreig (£2.00)

  • Côr Copr
  • Cwmni Drama Copr
  • Copr Rocers

Gadewch i ni wybod os ydych yn gallu dod erbyn 19 Mai os gwelwch yn dda

Delyth Jones
Cydlynydd Heneiddio’n Dda Amlwch

Ffôn: 01407 831062 neu 07554431144

Ebost: agewellamlwch@ageconcerngwynedd.co.uk