News | Newyddion

Posted Saturday, March 12th, 2016

Mae Gŵyl Gwanwyn Age Cymru yn dathlu deng mlwyddiant eleni, a hoffem ddathlu’r achlysur arbennig hwn trwy gynnig cyfle i artistiaid o Gymru (neu artistiaid wedi’u lleoli yng Nghymru) i gyflwyno cynigion i ddatblygu a chreu eu gwaith artistig eu hunain i’w gyflwyno yn ystod blwyddyn pen-blwydd Gwanwyn.

Comisiynau Gwanwyn 2016

Posted Thursday, March 10th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, February 26th, 2016
Posted Friday, February 26th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, February 26th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, February 26th, 2016

Penwythnos i brofi rhywbeth, gwneud rhywbeth – Cer i Greu!

‘Yn ystod 1-3 Ebrill, 2016 mae BBC Cymru Wales, Cyngor Celfyddydau Cymru a What Next? yn cyd-weithio ar benwythnos o ddigwyddiadau i ddathlu Cymru fel gwlad greadigol – a dyma wahoddiad I chi ymuno yn yr hwyl.

‘Rydym yn hyrwyddo Cymru fel lle i gymryd rhan mewn digwyddiadau celfyddydol a diwylliannol a gwlad sy’n caru bod yn greadigol.

‘Rydym yn gofyn i sefydliadau, grwpiau cymunedol a chymdeithasau o bob math wahodd eraill i gael profiadau creadigol. Gall ymwneud â cherddoriaeth, dawns, ffilm neu ffotograffiaeth. Creu rhywbeth drwy ddefnyddio geiriau, paent neu’n ddigidol. Neu be am fod yn grefftus! Boed yn ddigwyddiad sy’n digwydd yn barod, neu ddigwyddiad sydd wedi’i drefnu’n unswydd, gadewch i ni wybod be sydd ar y gweill http://cerigreu.cymru

‘Ydych chi am droi’ch llaw at rywbeth newydd? Eisiau gwybod sut y gallwch ymuno yn yr hwyl? Fe fydd map rhyngweithiol ar gael yn fuan yn nodi beth sydd ymlaen yn eich ardal chi.’

Posted Friday, February 12th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Sunday, January 17th, 2016
Posted Monday, December 14th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Monday, November 23rd, 2015
Posted Monday, November 23rd, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, November 13th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, November 6th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Sunday, October 25th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, October 16th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, October 2nd, 2015
Posted Friday, September 25th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, September 25th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, August 28th, 2015

BYDD GWANWYN YN 10 OED FLWYDDYN NESAF! Helpwch i ffurfio digwyddiadau celfyddydol ar gyfer, a gyda phobl hŷn, trwy ateb rhai cwestiynau byr a chael eich cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill tocynnau i’r theatr! 

Gallwch ein helpu i ffurfio dyfodol Gwanwyn. Mae gennym rai cwestiynau a fydd yn ein helpu i ddeall beth rydych yn ei hoffi am y celfyddydau a sut hoffech gymryd rhan yn y dyfodol.

Bydd eich cyfraniad yn helpu i ddatblygu’r ŵyl a, thrwy gymryd rhan, byddwch yn cael eich cynnwys yn ein cystadleuaeth, fel mater o drefn, i ennill dau docyn i ddigwyddiad yn Sherman Cymru neu Galeri, Caernarfon!

https://docs.google.com/forms/d/1ltRP60M2olAeUpa-Hosgb3kZECJAIhvdygu7qAERZNg/viewform?usp=send_form

Posted Friday, August 14th, 2015
Posted Friday, August 14th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, August 7th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Thursday, August 6th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, August 4th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, May 29th, 2015

It’s hard to believe that Gwanwyn 2015 officially ends this weekend. There are a few events still to go, but we wanted to thank all the artists, musicians, writers, dancers, poets, actors, crafters, knitters, singers, photographers, organisers, volunteers, participants, workshoppers and audiences across Wales who combined to make this year’s festival one of the best and most memorable yet! Three cheers for all of you!

Don’t forget to share any photos with us on Facebook. The ones we’ve seen so far are really amazing and it’s nice see our organisers sharing experiences with each other.

We’re already hard at work on 2016’s festival, so keep an eye out for news and announcements. Follow us on Facebook or Twitter or follow the link to sign up for our mailing list to keep abreast of funding deadlines and special projects.

Posted Monday, May 11th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Wednesday, May 6th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Wednesday, May 6th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, April 28th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Monday, February 9th, 2015

Age Cymru is looking for 16 artist practitioners (four for each of the following art forms – Performing Arts, Visual Art, Music and Words) as part of a new project, cARTrefu, which will deliver arts based residencies to care homes across Wales.

For more information head to Age Cymru’s website http://www.ageuk.org.uk/cymru/about-us/work-for-us/

Posted Tuesday, January 13th, 2015

Poetry and Dementia
Friday 27 February – Sunday 1 March
Tutors: Karen Hayes and John Killick
Fee: £275 (single room) / £220 (shared room)

This course is a taster of what is involved in embarking on poetry work with people with dementia. It aims to demonstrate the considerable potential in this area, as well as covering some of the problems that could be encountered. It includes consideration of the characteristics of dementia as they affect communication, truth telling, editing, ownership of material, collaboration with staff, and mentoring. Both tutors are widely experienced in the work with many publications on the subject to their credit. The course will use sound recordings and video material to illustrate aspects of the subject.

The course will take place at Tŷ Newydd Writers’ Centre in Llanystumdwy, North Wales. It’s a beautiful country house on the brink of Snowdonia National Park, just a ten-minute walk from the Cardigan Bay coastline.

John Killick has been writing poetry with people with dementia for twenty years, and six books of the poems have been published. He was a Research Fellow in communication through the arts at the Dementia Services Development Centre in the University of Stirling for six years. He is currently poet in residence at the Courtyard Centre for the Arts in Hereford. His most recent book is Playfulness and Dementia.

Karen Hayes is a poet and librettist, and works with people whose voices are unheard, particularly people with dementia, and has published three anthologies of poetry in the field, Only Just Orchid, The Edges of Everywhere and Try To Remember. She is currently a writer for Welsh National Opera’s Horizons project, working with adults with dementia and children with complex and multiple disabilities, to create a new libretto, musical score and film.

It is possible to pay the course fee in instalments. As well as this, the bursary scheme, available to people living in Gwynedd, can be applied for here.

If you have any questions, or if you are interested in attending, please contact Erin at erin@literaturewales.org or on 01766 522 811.

To book, or for more information, go to: http://www.literaturewales.org/poetry-and-dementia

Posted Friday, October 10th, 2014

Trefnir Gwyl Gelfyddydau a Chreadigrwydd Gwanwyn ar gyfer pobl hyn gan Age Cymru ac fe’i cefnogir gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru

 

Cynllun Grantiau Cymunedol yn agored nawr 

Mae Gwanwyn yn wyl genedlaethol mis o hyd a gynhelir ledled Cymru ym mis Mai bob blwyddyn i ddathlu creadigrwydd ymhlith pobl hyn.

Mae Gwanwyn yn dathlu oedran hyn fel cyfle i adnewyddu, i dyfu a bod yn greadigol. Ein nod yw cynnig cyfleoedd i bobl hyn gymryd mwy o ran yn y celfyddydau, boed yn gelfyddydau gweledol, drama, adrodd straeon, cerddoriaeth, llenyddiaeth, ffotograffiaeth, dawns neu ffilm. Mae’r wyl yn rhoi cyfle i bobl hyn gael eu hysbrydoli, i ymdrwytho ac i gymryd rhan.
Mae’r wyl yn gweithredu cynllun grantiau cymunedol sy’n cynnig symiau hyd at £500 i alluogi grwpiau ledled Cymru i drefnu digwyddiad, neu gyfres o ddigwyddiadau, ar gyfer yr wyl yn 2015. Mae pob mathau o grwpiau’n gallu cymryd rhan (corau, cartrefi gofal, grwpiau cymunedol, grwpiau celfyddydol, dawns a theatr, clybiau ysgrifenwyr…). Mae’r cynllun yn gallu cefnogi amrywiaeth o arddangosfeydd, digwyddiadau a pherfformiadau ledled y wlad. Yn 2013, bu dros 65 o grwpiau’n cymryd rhan mewn digwyddiadau yn ymwneud â mwy na 9,000 o bobl.
Gwahoddir ceisiadau nawr, a’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno yw dydd Gwener 5 Rhagfyr 2014.

Gallwch lawrlwytho ffurflen gais a phecyn gwybodaeth gyda manylion sut i wneud cais o wefan Gwanwyn: http://gwanwyn.org.uk/; neu gallwch ofyn am becyn drwy’r post – ffoniwch Age Cymru ar 029 20 431 555.
Mae pob croeso i chi rannu hyn â grwpiau neu sefydliadau eraill a fyddai â diddordeb o bosibl.
Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais.
Gyda dymuniadau gorau,
Tîm Gwanwyn

 

Posted Tuesday, January 7th, 2014

MAD DOG CASTING IS LOOKING FOR EXTRAS!

THEY PROVIDE BACKGROUND ARTISTS FOR BIG HOLLYWOOD FEATURE FILMS AS WELL AS ALL KINDS OF TV SHOWS AND COMMERCIALS such as Sherlock and Casualty

They are currently seeking older people to join their books, especially those aged 60+

They are holding their next artist registration in Cardiff in February so APPLY TODAY!!!

ARE YOU:
1.    Reliable?
2.    Interested in working in film, TV and commercials?
3.    Looking for paid casual work?
4.    Legally allowed to work in the UK?

If you can answer ‘yes’ to all of the above; and you have good general availability, then apply to register with
Mad Dog Casting by following these steps:

1. Go to www.maddogcasting.com
2. Go to the ‘apply’ page
3. Fill in the application form and upload a clear and recent photo

Apply today then wait to hear from them!

Please note that Gwanwyn festival and Age Cymru are not connected to Mad Dog Casting in any way. These details are provided for your information and interest only.

Posted Friday, December 20th, 2013

The Gwanwyn team would like to wish you all Merry Christmas and best wishes for the New Year. 

We are looking forward to developing the exciting plans for the festival in 2014 and cant wait to start working on the creative ideas.  There is still plenty of time to apply for a Community Grant for organisations who would like take part in the festival.  For more informatioin on the scheme please visit the Download page on this website. 

Nadolig Llawen

Gwanwyn xx

Posted Tuesday, October 8th, 2013

Sax for Fun at Cardiff Half Marathon

A huge thanks go to Bev and members of the Sax for Fun group for providing fantastic musical entertainment for all Age Cymru runners, and others, during the 1/2 marathon on 6th October

Age Cymru runners and supporters have all said how much the music lifted their spirits and tired legs. 

Sax for Fun received a community grant for Gwanwyn 2013.  The group run weekly workshops for people who are interested in learning to play the sax and offer regular performance opportunities.  For more information please visit http://www.saxforfun.co.uk/about/4576822535 

Thanks again Sax for Fun and well done to all the runners.

Posted Friday, September 6th, 2013

Emma Robinson

Age Cymru has appointed Emma Robinson as their new Arts and Creativity Development Officer.  Emma will run Gwanwyn, the Wales-wide arts festival and arts programme for over 50s.

She will be curating and developing the charity’s Gwanwyn festival for over 50s which runs each May and a year-round arts programme.
 
The former touring officer with Hijinx Theatre has also previously worked with Brotfabrik arts centre in Berlin, Comic Relief and Cardiff Council.

Says Emma:

“I am really excited to be working on Gwanwyn for Age Cymru.  This role provides fantastic opportunities to contribute to artistic work and developments throughout Wales.  I want to get more older people involved in the arts and also hope to challenge preconceptions about what it is like to grow older in Wales, by working in partnership with artistic organisations and community groups. Ultimately, I want to make Gwanwyn the ‘go-to’ festival for people of all ages living in Wales and wider.”

Gwanwyn is an arts programme for over 50s which runs a month-long festival held across Wales each May to celebrate creativity in older age.  It is run by Age Cymru and funded by the Welsh Government and Arts Council of Wales.

Commenting on Emma’s appointment, Claire Bottomley, Age Cymru’s Healthy Ageing Manager says:

“We are all absolutely delighted at Age Cymru to have Emma onboard to run the Gwanwyn programme and festival for us.  She has the creativity and drive to take the Gwanwyn programme and festival to places they have never been and make them bigger and better than we have been able to do before.  I’m really looking forward to working with her and I’m pleased to have her on my team.”

Posted Friday, August 9th, 2013

Gwanwyn, in partnership with the Older People’s Commissioner, invited schools and youth groups to organise intergenerational projects that enabled young people to exchange stories with their parents and grandparents on what a Saturday night out means (or meant) to them.    (more…)

Posted Friday, August 9th, 2013

Staff at University Hospital Llandough caring for older people with mental health problems have been getting hands on help from local artists, following support from Age Cymru’s Gwanwyn Festival. 
 
Students from the Cardiff School of Art and Design were asked to submit concepts for a piece of art to help change the hospital environment for older people.

(more…)

Posted Friday, August 9th, 2013

A Lifetime on Tiptoes

Would you like to review a Gwanwyn supported script A Lifetime on Tiptoes?

A Lifetime on Tiptoes is a play about the Partition of British India 1947.  Director, Dominic Rai, who has strong links with Age Cymru’s Gwanwyn festival, has worked with writer and poet Mazhar Tirmazi to produce a script about the human cost of the Partition of British India. (more…)

Posted Wednesday, July 31st, 2013

A NEW dance company for over 60s will be making its debut performance at the National Eisteddfod in Denbigh.

Cain Performance Company is Galeri Caernarfon’s dance company for older people.

It will be performing ‘Anwel’ (Invisible) – a piece about older people feeling invisible in society, at 11.00am on Monday 5 August in Theatr y Maes. (more…)