News | Newyddion

Posted Friday, September 30th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, September 16th, 2016
Posted Friday, September 16th, 2016
Posted Friday, September 9th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, September 9th, 2016
Posted Friday, September 9th, 2016
Posted Friday, July 22nd, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, June 3rd, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, May 24th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Monday, May 23rd, 2016
Posted Friday, May 13th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, May 13th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Thursday, May 5th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, April 22nd, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, April 22nd, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Monday, April 4th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Thursday, March 31st, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Thursday, March 31st, 2016
Posted Saturday, March 12th, 2016

Mae Gŵyl Gwanwyn Age Cymru yn dathlu deng mlwyddiant eleni, a hoffem ddathlu’r achlysur arbennig hwn trwy gynnig cyfle i artistiaid o Gymru (neu artistiaid wedi’u lleoli yng Nghymru) i gyflwyno cynigion i ddatblygu a chreu eu gwaith artistig eu hunain i’w gyflwyno yn ystod blwyddyn pen-blwydd Gwanwyn.

Comisiynau Gwanwyn 2016

Posted Friday, February 26th, 2016
Posted Friday, February 26th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, February 26th, 2016

Penwythnos i brofi rhywbeth, gwneud rhywbeth – Cer i Greu!

‘Yn ystod 1-3 Ebrill, 2016 mae BBC Cymru Wales, Cyngor Celfyddydau Cymru a What Next? yn cyd-weithio ar benwythnos o ddigwyddiadau i ddathlu Cymru fel gwlad greadigol – a dyma wahoddiad I chi ymuno yn yr hwyl.

‘Rydym yn hyrwyddo Cymru fel lle i gymryd rhan mewn digwyddiadau celfyddydol a diwylliannol a gwlad sy’n caru bod yn greadigol.

‘Rydym yn gofyn i sefydliadau, grwpiau cymunedol a chymdeithasau o bob math wahodd eraill i gael profiadau creadigol. Gall ymwneud â cherddoriaeth, dawns, ffilm neu ffotograffiaeth. Creu rhywbeth drwy ddefnyddio geiriau, paent neu’n ddigidol. Neu be am fod yn grefftus! Boed yn ddigwyddiad sy’n digwydd yn barod, neu ddigwyddiad sydd wedi’i drefnu’n unswydd, gadewch i ni wybod be sydd ar y gweill http://cerigreu.cymru

‘Ydych chi am droi’ch llaw at rywbeth newydd? Eisiau gwybod sut y gallwch ymuno yn yr hwyl? Fe fydd map rhyngweithiol ar gael yn fuan yn nodi beth sydd ymlaen yn eich ardal chi.’

Posted Friday, February 12th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Sunday, January 17th, 2016
Posted Monday, December 14th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Monday, November 23rd, 2015
Posted Monday, November 23rd, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, November 13th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, November 6th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Sunday, October 25th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, October 16th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, October 2nd, 2015
Posted Friday, September 25th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, September 25th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, August 28th, 2015

BYDD GWANWYN YN 10 OED FLWYDDYN NESAF! Helpwch i ffurfio digwyddiadau celfyddydol ar gyfer, a gyda phobl hŷn, trwy ateb rhai cwestiynau byr a chael eich cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill tocynnau i’r theatr! 

Gallwch ein helpu i ffurfio dyfodol Gwanwyn. Mae gennym rai cwestiynau a fydd yn ein helpu i ddeall beth rydych yn ei hoffi am y celfyddydau a sut hoffech gymryd rhan yn y dyfodol.

Bydd eich cyfraniad yn helpu i ddatblygu’r ŵyl a, thrwy gymryd rhan, byddwch yn cael eich cynnwys yn ein cystadleuaeth, fel mater o drefn, i ennill dau docyn i ddigwyddiad yn Sherman Cymru neu Galeri, Caernarfon!

https://docs.google.com/forms/d/1ltRP60M2olAeUpa-Hosgb3kZECJAIhvdygu7qAERZNg/viewform?usp=send_form

Posted Friday, August 14th, 2015
Posted Friday, August 14th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, August 7th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Thursday, August 6th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, August 4th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.