News | Newyddion

Posted Friday, May 13th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, May 13th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Thursday, May 5th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, April 22nd, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, April 22nd, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Monday, April 4th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Thursday, March 31st, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Thursday, March 31st, 2016
Posted Saturday, March 12th, 2016

Mae Gŵyl Gwanwyn Age Cymru yn dathlu deng mlwyddiant eleni, a hoffem ddathlu’r achlysur arbennig hwn trwy gynnig cyfle i artistiaid o Gymru (neu artistiaid wedi’u lleoli yng Nghymru) i gyflwyno cynigion i ddatblygu a chreu eu gwaith artistig eu hunain i’w gyflwyno yn ystod blwyddyn pen-blwydd Gwanwyn.

Comisiynau Gwanwyn 2016

Posted Thursday, March 10th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, February 26th, 2016
Posted Friday, February 26th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, February 26th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, February 26th, 2016

Penwythnos i brofi rhywbeth, gwneud rhywbeth – Cer i Greu!

‘Yn ystod 1-3 Ebrill, 2016 mae BBC Cymru Wales, Cyngor Celfyddydau Cymru a What Next? yn cyd-weithio ar benwythnos o ddigwyddiadau i ddathlu Cymru fel gwlad greadigol – a dyma wahoddiad I chi ymuno yn yr hwyl.

‘Rydym yn hyrwyddo Cymru fel lle i gymryd rhan mewn digwyddiadau celfyddydol a diwylliannol a gwlad sy’n caru bod yn greadigol.

‘Rydym yn gofyn i sefydliadau, grwpiau cymunedol a chymdeithasau o bob math wahodd eraill i gael profiadau creadigol. Gall ymwneud â cherddoriaeth, dawns, ffilm neu ffotograffiaeth. Creu rhywbeth drwy ddefnyddio geiriau, paent neu’n ddigidol. Neu be am fod yn grefftus! Boed yn ddigwyddiad sy’n digwydd yn barod, neu ddigwyddiad sydd wedi’i drefnu’n unswydd, gadewch i ni wybod be sydd ar y gweill http://cerigreu.cymru

‘Ydych chi am droi’ch llaw at rywbeth newydd? Eisiau gwybod sut y gallwch ymuno yn yr hwyl? Fe fydd map rhyngweithiol ar gael yn fuan yn nodi beth sydd ymlaen yn eich ardal chi.’

Posted Friday, February 12th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Sunday, January 17th, 2016
Posted Monday, December 14th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Monday, November 23rd, 2015
Posted Monday, November 23rd, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, November 13th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, November 6th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Sunday, October 25th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, October 16th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, October 2nd, 2015
Posted Friday, September 25th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, September 25th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, August 28th, 2015

BYDD GWANWYN YN 10 OED FLWYDDYN NESAF! Helpwch i ffurfio digwyddiadau celfyddydol ar gyfer, a gyda phobl hŷn, trwy ateb rhai cwestiynau byr a chael eich cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill tocynnau i’r theatr! 

Gallwch ein helpu i ffurfio dyfodol Gwanwyn. Mae gennym rai cwestiynau a fydd yn ein helpu i ddeall beth rydych yn ei hoffi am y celfyddydau a sut hoffech gymryd rhan yn y dyfodol.

Bydd eich cyfraniad yn helpu i ddatblygu’r ŵyl a, thrwy gymryd rhan, byddwch yn cael eich cynnwys yn ein cystadleuaeth, fel mater o drefn, i ennill dau docyn i ddigwyddiad yn Sherman Cymru neu Galeri, Caernarfon!

https://docs.google.com/forms/d/1ltRP60M2olAeUpa-Hosgb3kZECJAIhvdygu7qAERZNg/viewform?usp=send_form

Posted Friday, August 14th, 2015
Posted Friday, August 14th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, August 7th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Thursday, August 6th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, August 4th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, May 29th, 2015

It’s hard to believe that Gwanwyn 2015 officially ends this weekend. There are a few events still to go, but we wanted to thank all the artists, musicians, writers, dancers, poets, actors, crafters, knitters, singers, photographers, organisers, volunteers, participants, workshoppers and audiences across Wales who combined to make this year’s festival one of the best and most memorable yet! Three cheers for all of you!

Don’t forget to share any photos with us on Facebook. The ones we’ve seen so far are really amazing and it’s nice see our organisers sharing experiences with each other.

We’re already hard at work on 2016’s festival, so keep an eye out for news and announcements. Follow us on Facebook or Twitter or follow the link to sign up for our mailing list to keep abreast of funding deadlines and special projects.

Posted Monday, May 11th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Wednesday, May 6th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Wednesday, May 6th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, April 28th, 2015

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Monday, February 9th, 2015

Age Cymru is looking for 16 artist practitioners (four for each of the following art forms – Performing Arts, Visual Art, Music and Words) as part of a new project, cARTrefu, which will deliver arts based residencies to care homes across Wales.

For more information head to Age Cymru’s website http://www.ageuk.org.uk/cymru/about-us/work-for-us/

Posted Tuesday, January 13th, 2015

Poetry and Dementia
Friday 27 February – Sunday 1 March
Tutors: Karen Hayes and John Killick
Fee: £275 (single room) / £220 (shared room)

This course is a taster of what is involved in embarking on poetry work with people with dementia. It aims to demonstrate the considerable potential in this area, as well as covering some of the problems that could be encountered. It includes consideration of the characteristics of dementia as they affect communication, truth telling, editing, ownership of material, collaboration with staff, and mentoring. Both tutors are widely experienced in the work with many publications on the subject to their credit. The course will use sound recordings and video material to illustrate aspects of the subject.

The course will take place at Tŷ Newydd Writers’ Centre in Llanystumdwy, North Wales. It’s a beautiful country house on the brink of Snowdonia National Park, just a ten-minute walk from the Cardigan Bay coastline.

John Killick has been writing poetry with people with dementia for twenty years, and six books of the poems have been published. He was a Research Fellow in communication through the arts at the Dementia Services Development Centre in the University of Stirling for six years. He is currently poet in residence at the Courtyard Centre for the Arts in Hereford. His most recent book is Playfulness and Dementia.

Karen Hayes is a poet and librettist, and works with people whose voices are unheard, particularly people with dementia, and has published three anthologies of poetry in the field, Only Just Orchid, The Edges of Everywhere and Try To Remember. She is currently a writer for Welsh National Opera’s Horizons project, working with adults with dementia and children with complex and multiple disabilities, to create a new libretto, musical score and film.

It is possible to pay the course fee in instalments. As well as this, the bursary scheme, available to people living in Gwynedd, can be applied for here.

If you have any questions, or if you are interested in attending, please contact Erin at erin@literaturewales.org or on 01766 522 811.

To book, or for more information, go to: http://www.literaturewales.org/poetry-and-dementia

Posted Friday, October 10th, 2014

Trefnir Gwyl Gelfyddydau a Chreadigrwydd Gwanwyn ar gyfer pobl hyn gan Age Cymru ac fe’i cefnogir gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru

 

Cynllun Grantiau Cymunedol yn agored nawr 

Mae Gwanwyn yn wyl genedlaethol mis o hyd a gynhelir ledled Cymru ym mis Mai bob blwyddyn i ddathlu creadigrwydd ymhlith pobl hyn.

Mae Gwanwyn yn dathlu oedran hyn fel cyfle i adnewyddu, i dyfu a bod yn greadigol. Ein nod yw cynnig cyfleoedd i bobl hyn gymryd mwy o ran yn y celfyddydau, boed yn gelfyddydau gweledol, drama, adrodd straeon, cerddoriaeth, llenyddiaeth, ffotograffiaeth, dawns neu ffilm. Mae’r wyl yn rhoi cyfle i bobl hyn gael eu hysbrydoli, i ymdrwytho ac i gymryd rhan.
Mae’r wyl yn gweithredu cynllun grantiau cymunedol sy’n cynnig symiau hyd at £500 i alluogi grwpiau ledled Cymru i drefnu digwyddiad, neu gyfres o ddigwyddiadau, ar gyfer yr wyl yn 2015. Mae pob mathau o grwpiau’n gallu cymryd rhan (corau, cartrefi gofal, grwpiau cymunedol, grwpiau celfyddydol, dawns a theatr, clybiau ysgrifenwyr…). Mae’r cynllun yn gallu cefnogi amrywiaeth o arddangosfeydd, digwyddiadau a pherfformiadau ledled y wlad. Yn 2013, bu dros 65 o grwpiau’n cymryd rhan mewn digwyddiadau yn ymwneud â mwy na 9,000 o bobl.
Gwahoddir ceisiadau nawr, a’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno yw dydd Gwener 5 Rhagfyr 2014.

Gallwch lawrlwytho ffurflen gais a phecyn gwybodaeth gyda manylion sut i wneud cais o wefan Gwanwyn: http://gwanwyn.org.uk/; neu gallwch ofyn am becyn drwy’r post – ffoniwch Age Cymru ar 029 20 431 555.
Mae pob croeso i chi rannu hyn â grwpiau neu sefydliadau eraill a fyddai â diddordeb o bosibl.
Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais.
Gyda dymuniadau gorau,
Tîm Gwanwyn