Artis Crafty Cuppa Pontypridd

Type of Event: Craft Workshop

(English)

A relaxed in person session with an arts and crafts focus. Cuppas at the ready! Creativity on and off we go!
Crafty Cuppas Pontypridd is back in person! Join us for a relaxed social session with an arts and crafts focus led by tutor Rhian Anderson. This fun and friendly group is guaranteed to start your week off with a smile! We will explore a wonderful selection of crafts each week, whether you are a budding crafter, just interested to learn more or want to come along to meet new friends, a warm welcome awaits you. All abilities and ages are welcome!

Sessions will begin on the 9th May, from 10:30am - 12:00pm, until the 18th of July.

*There will be no session on the 30th of May*

Session is just £4 per person (carers go free) and includes all materials and refreshments.

Venue: St Johns Church Hall, Graig Street, Pontypridd, CF37 1NF (wheelchair accessible)

£4 Per person (£36 full term)

£6 Family Discount (2 people) (£54 full term)

Only block sessions will be available to book each week, there is no option for a single week.

Spaces are limited so please ensure you book early to avoid disappointment.

All in person sessions adhere to COVID 19 Government Guidelines.

Measures are being taken to ensure participant and staff safety and wellbeing. For further information please contact: booking@artiscommunity.org.uk


Mae Crafty Cuppas Pontypridd yn ôl yn bersonol! Ymunwch â ni am sesiwn gymdeithasol hamddenol gyda ffocws celf a chrefft dan arweiniad y tiwtor Rhian Anderson. Mae'r gr?p hwyliog a chyfeillgar hwn yn sicr o ddechrau eich wythnos i ffwrdd gyda gwên! Byddwn yn archwilio detholiad gwych o grefftau bob wythnos, p'un a ydych chi'n grefftwr egnïol, dim ond â diddordeb mewn dysgu mwy neu eisiau dod draw i gwrdd â ffrindiau newydd, mae croeso cynnes yn eich disgwyl. Mae croeso i bob gallu ac oedran!

Bydd sesiynau yn ddechrau ar y 9ed o Fai, 10:30y.p. - 12:00y.p, tan y 18ed o Gorffennaf.

*Ni fydd sesiwn ar y 30ain o Fai*

Dim ond £4 y pen yw'r sesiwn (mae gofalwyr yn mynd am ddim) ac mae'n cynnwys yr holl ddeunyddiau a lluniaeth.

Lleoliad: St Johns Church Hall, Graig Street, Pontypridd, CF37 1NF

Rydym yn gweithredu amgylchedd diogel COVID 19 - gofynnir i'r holl gyfranogwyr ddilyn ein hasesiad Risg Iechyd a Diogelwch a llofnodi ymwadiad diogelwch wrth gyrraedd.

£4 y pen (£36 tymor llawn)

£6 Gostyngiad Teuluol (2 berson) £54 tymor llawn

Dim ond sesiynau bloc fydd ar gael i'w harchebu bob wythnos, nid oes opsiwn ar gyfer un wythnos.

Bydd angen cwblhau ymwadiad diogelwch a chydsyniad oddi wrth archebu.

Mae pob sesiwn bersonol yn cadw at Ganllawiau Llywodraeth COVID 19.

Mae mesurau'n cael eu cymryd i sicrhau diogelwch a lles cyfranogwyr a staff. Am wybodaeth bellach cysylltwch â: booking@artiscommunity.org.uk


Dates:

  • Monday 9th May 2022
  • Monday 16th May 2022
  • Monday 23rd May 2022

Venue:

Online and St Johns Church Hall
Graig Street, Graig, CF37 1NF

Start time:

10:30 AM

Duration:

1.5 hours

Cost:

£4 per person (carers go free) and includes all materials and refreshments.