Chapbooks workshop / Gweithdy Crefftlyfrau

Type of Event: Art Workshop

Gweithdy celf ar gyfer oedolion dros 50. Bydd yr artist a’r cynhyrchwr llyfrau Cath Lewis yn gweithio gyda chi i greu crefftlyfr straeon. Gan ddwyn ysbrydoliaeth o arddangosfa ac arferion Ifor Davies a’i ddiddordeb mewn dinistr ac ailddefnyddio testunau a delweddau gwleidyddol, byddwch chi’n creu llyfr collage a mono-print o hen lyfrau a phamffledi i adrodd eich straeon eich hun. Gweithdy Saesneg.


Dates:

  • Tuesday 26th January 2016

Venue:

National Museum Cardiff
Cathays Park, Cardiff CF10 3NP

Start time:

02:00 PM

Duration:

2.5 hours

Cost:

FREE


Contact:

Telephone: 02920 573240

Visit our Website