Torfaen Libraries - Library At Home

Type of Event: Storytelling

(English) Are you a Torfaen resident who is unable to visit your local library because of health problems or caring responsibilities? We can help! Torfaen Libraries can come to you with our Library at Home Service.
This is a FREE delivery service bringing books and talking books to your home every three weeks.

To apply to receive this service, or for more information please contact your local library or email cwmbran.library@torfaen.gov.uk.


Ydych chi'n byw yn Nhorfaen ac yn methu ymweld â'ch llyfrgell leol oherwydd problemau iechyd neu gyfrifoldebau gofalu? Medrwn ni helpu! Gall y llyfrgell ddod atoch chi gyda’n Gwasanaeth Llyfrgell yn y Cartref.
Mae hwn yn wasanaeth dosbarthu AM DDIM, yn dod â llyfrau a llyfrau sain i’ch cartref bob tair wythnos.

I wneud cais am y gwasanaeth hwn, neu i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â’ch llyfrgell leol neu e-bost
cwmbran.library@torfaen.gov.uk.


Dates:

    • Sun 1st May 2022 to Tue 31st May 2022

Venue:

At home

Start time:

10:00 AM

Duration:

All day

Cost:

Free