Penwythnos Cer I Greu: 1 – 3 Ebrill 2016 

Posted Friday, February 26th, 2016

Penwythnos i brofi rhywbeth, gwneud rhywbeth – Cer i Greu!

‘Yn ystod 1-3 Ebrill, 2016 mae BBC Cymru Wales, Cyngor Celfyddydau Cymru a What Next? yn cyd-weithio ar benwythnos o ddigwyddiadau i ddathlu Cymru fel gwlad greadigol – a dyma wahoddiad I chi ymuno yn yr hwyl.

‘Rydym yn hyrwyddo Cymru fel lle i gymryd rhan mewn digwyddiadau celfyddydol a diwylliannol a gwlad sy’n caru bod yn greadigol.

‘Rydym yn gofyn i sefydliadau, grwpiau cymunedol a chymdeithasau o bob math wahodd eraill i gael profiadau creadigol. Gall ymwneud â cherddoriaeth, dawns, ffilm neu ffotograffiaeth. Creu rhywbeth drwy ddefnyddio geiriau, paent neu’n ddigidol. Neu be am fod yn grefftus! Boed yn ddigwyddiad sy’n digwydd yn barod, neu ddigwyddiad sydd wedi’i drefnu’n unswydd, gadewch i ni wybod be sydd ar y gweill http://cerigreu.cymru

‘Ydych chi am droi’ch llaw at rywbeth newydd? Eisiau gwybod sut y gallwch ymuno yn yr hwyl? Fe fydd map rhyngweithiol ar gael yn fuan yn nodi beth sydd ymlaen yn eich ardal chi.’