Gwanwyn Cynllun Grantiau Cymunedol yn agored nawr

Posted Friday, October 10th, 2014

Trefnir Gwyl Gelfyddydau a Chreadigrwydd Gwanwyn ar gyfer pobl hyn gan Age Cymru ac fe’i cefnogir gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru

 

Cynllun Grantiau Cymunedol yn agored nawr 

Mae Gwanwyn yn wyl genedlaethol mis o hyd a gynhelir ledled Cymru ym mis Mai bob blwyddyn i ddathlu creadigrwydd ymhlith pobl hyn.

Mae Gwanwyn yn dathlu oedran hyn fel cyfle i adnewyddu, i dyfu a bod yn greadigol. Ein nod yw cynnig cyfleoedd i bobl hyn gymryd mwy o ran yn y celfyddydau, boed yn gelfyddydau gweledol, drama, adrodd straeon, cerddoriaeth, llenyddiaeth, ffotograffiaeth, dawns neu ffilm. Mae’r wyl yn rhoi cyfle i bobl hyn gael eu hysbrydoli, i ymdrwytho ac i gymryd rhan.
Mae’r wyl yn gweithredu cynllun grantiau cymunedol sy’n cynnig symiau hyd at £500 i alluogi grwpiau ledled Cymru i drefnu digwyddiad, neu gyfres o ddigwyddiadau, ar gyfer yr wyl yn 2015. Mae pob mathau o grwpiau’n gallu cymryd rhan (corau, cartrefi gofal, grwpiau cymunedol, grwpiau celfyddydol, dawns a theatr, clybiau ysgrifenwyr…). Mae’r cynllun yn gallu cefnogi amrywiaeth o arddangosfeydd, digwyddiadau a pherfformiadau ledled y wlad. Yn 2013, bu dros 65 o grwpiau’n cymryd rhan mewn digwyddiadau yn ymwneud â mwy na 9,000 o bobl.
Gwahoddir ceisiadau nawr, a’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno yw dydd Gwener 5 Rhagfyr 2014.

Gallwch lawrlwytho ffurflen gais a phecyn gwybodaeth gyda manylion sut i wneud cais o wefan Gwanwyn: http://gwanwyn.org.uk/; neu gallwch ofyn am becyn drwy’r post – ffoniwch Age Cymru ar 029 20 431 555.
Mae pob croeso i chi rannu hyn â grwpiau neu sefydliadau eraill a fyddai â diddordeb o bosibl.
Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais.
Gyda dymuniadau gorau,
Tîm Gwanwyn