BYDD GWANWYN YN 10 OED FLWYDDYN NESAF!

Posted Friday, August 28th, 2015

BYDD GWANWYN YN 10 OED FLWYDDYN NESAF! Helpwch i ffurfio digwyddiadau celfyddydol ar gyfer, a gyda phobl hŷn, trwy ateb rhai cwestiynau byr a chael eich cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill tocynnau i’r theatr! 

Gallwch ein helpu i ffurfio dyfodol Gwanwyn. Mae gennym rai cwestiynau a fydd yn ein helpu i ddeall beth rydych yn ei hoffi am y celfyddydau a sut hoffech gymryd rhan yn y dyfodol.

Bydd eich cyfraniad yn helpu i ddatblygu’r ŵyl a, thrwy gymryd rhan, byddwch yn cael eich cynnwys yn ein cystadleuaeth, fel mater o drefn, i ennill dau docyn i ddigwyddiad yn Sherman Cymru neu Galeri, Caernarfon!

https://docs.google.com/forms/d/1ltRP60M2olAeUpa-Hosgb3kZECJAIhvdygu7qAERZNg/viewform?usp=send_form