Introduction to Printmaking | Cyflwyniad i Wneud Printiau

Posted Tuesday, May 10th, 2011

Teitl: Cyflwyniad i Wneud Printiau gyda Linda Davies
Dyddiad: Dydd Mawrth 1o a Dydd Mercher 11 Mai 2011
Lleoliad: Canolfan Grefftau Rhuthu
n, Heol y Parc, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1BB
Amser: 10.00am tan 5.00pm
Cost: Am Ddim! (cyfraniad ar gyfer deunyddiau £30)

Cyflwyniad i Wneud Printiau gyda Linda Davies – Gweithdy Dau Ddiwrnod

Fel rhan o’r Ŵyl Gwanwyn ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru, 2011, mae Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Bangor wedi trefnu gweithdy arbennig ar gyfer aelodau’r gymuned fel cyflwyniad i’n rhaglen gelf.

Mae archebu’n hanfodol, felly archebwch yn gynnar!

Am mwy o fanylion:
www.bangor.ac.uk/ll
Ffôn: 01248 382475
Ebost: a.e.davies@bangor.ac.uk