Once Upon A Time in the Dark, Dark Wood – Dance Performance

Posted Saturday, May 18th, 2013

Title: Once Upon A Time in the Dark, Dark Wood
Location: Chapter, Cardiff 25 -27 April 2013
Location: Taliesin Arts Centre, Swansea 1 May 2013
Location: Theatr Felinfach, Ceredigion 17 May 2013

Cost: Call venue for Details
Description:

Deep down in the dark, dark wood, secrets and stories lie, waiting to be revealed.
Strangers search the tangled undergrowth of long forgotten things with only the
fear of the unknown to keep them company. But tread carefully – who is watching
and who is waiting?
A creative collaboration between Artistic Director Caroline Lamb and young
choreographers Jessie Brett, Catherine Young and Joanna Young working with
the older dancers of Striking Attitudes in a unique and daring venture. Sound score
from young composer Ben Lunn of the Royal Welsh College of Music and Drama.
Striking Attitudes
Amser Maith yn ôl yn y Goedwig Dywyll, Dywyll
Chapter 25-27 Ebrill 2013
Canolfan Y Celfyddydau Taliesin, Abertawe 1 Mai 2013
Theatr Felinfach, Ceredigion 17 Mai 2013
Lawr yn nyfnderau’r goedwig dywyll, dywyll, mae straeon a chyfrynachau yn cuddio,
yn aros i gael eu darganfod. Mae dieithriaid yn chwilio drwy’r isdyfiant cylymog am
bethau sydd wedi cael eu anghofio, gyda dim ond ofn yr anhysbys i gadw cwmni
iddynt. Ond cymerwch ofal – pwy sy’n gwylio a phwy sy’n aros?
Cydweithrediad creadigol rhwng Cyfarwyddwr Celfyddgar Caroline Lamb a
choreograffwyr ifanc Jessie Brett, Catherine Young a Joanna Young yn gweithio
gyda dawnswyr hŷn Striking Attitudes mewn menter anturus ac unigryw. Sgôr sain
wedi ei greu gan y cyfansoddwr ifanc Ben Lunn o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama