Dod i Oed (2010)

Screengrab of Gwanwyn Youtube channel
Gan fod arian yn dal i fod ar gael oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer comisiwn mawr, fel rhan o’r ŵyl, penderfynwyd canolbwyntio ar gyfrwng newydd (creu sianel Youtube Gwanwyn yn benodol) gyda’r nod o’i gwneud hi’n haws i’r byd ehangach i gael gwybod am ein gweithgareddau.

I’r diben hwnnw, comisiynwyd pedwar perfformiwr blaenllaw i baratoi darn i’w berfformio, ac fe’u ffilmiwyd i’w llwytho i fyny ar sianel newydd Youtube Gwanwyn

Y perfformwyr oedd:

Jamila Massey – Actores a aned yn yr India (sy’n ymddangos yn Coronation Street ar hyn o bryd, yn ogystal mae wedi ymddangos yn Crossroads (1964); Within These Walls (1976); The Next Man (1976); Z Cars (1976-1977); Target (1977); Mind Your Language (1977; 1979); Brookside (1989) gan chwarae rôl Manju Batra a Pie in the Sky (1994). Yng nghanol y 1990au cafodd ei chastio i rôl y cymeriad cylchol Auntie Satya, yn opera sebon amaethyddol dyddiol Radio 4, The Archers, gan gyflawni un o uchelgeisiau ei bywyd.  Ym 1997 cafodd ei chastio yn opera sebon poblogaidd y BBC, Eastenders.  Mae Jamila yn adrodd stori ei siwrnai deugain mlynedd o Ogledd yr India i’w chartref ym Mhowys, a hanes ei gyrfa, sydd wedi golygu mai hi yw’r actores Asiaidd sydd wedi gweithio’n gyson hiraf ym Mhrydain.

Mal Pope – Gan gyfuno gweithgareddau canwr, awdur caneuon a darlledwr, mae wedi cael ei reoli gan Larry Page, mae wedi ysgrifennu caneuon i Cliff Richard a The Hollies, mae wedi canu deuawdau gyda Bonnie Tyler ac Aled Jones ac mae wedi teithio gydag Art Garfunkel a Belinda Carlisle.  Cyrhaeddodd Mal garreg filltir ei hanner canfed pen-blwydd yn ystod gŵyl Gwanwyn eleni, a pherfformiodd gyfansoddiad newydd, sef ‘Some of the Things’, sy’n ymdrin â’i farn am y perlau o ddoethineb yr ydym yn eu dysgu wrth i ni fynd yn hŷn, y byddai’n dda gennym petai ni wedi gwybod amdanynt pan oeddem yn ifanc.

Menna Elfyn – Bardd a dramodydd Cymreig.  Mae wedi ysgrifennu wyth cyfrol o farddoniaeth (yn yr iaith Gymraeg a Saesneg), pum drama lwyfan a dwy ddrama deledu.  Yn 2002 hi oedd Bardd Plant Cymru.  Perfformiodd Menna gerdd newydd ar gyfer ‘Dod i Oed’ (yn Saesneg a Chymraeg) sy’n ymdrin ag Oed o safbwynt anghyffredin gwraig.

Cwmni Dawns Striking Attitudes – Roedd ‘Dod i Oed’ yn cynnwys perfformiad cyntaf y byd o waith a goreograffwyd gan Caroline Lamb ac roedd yn ymdrin â’r mater o Heneiddio, gan ganolbwyntio ar ddawnsiwr gwrywaidd hŷn.  Caiff gwaith Caroline a Chwmni Dawns Striking Attitudes ei ysgogi’n gryf gan ddymuniad i gymell pobl i ddatblygu ymagwedd newydd at nodweddion corfforol Heneiddio ac i hyrwyddo ac ymestyn gyrfâu dawnswyr proffesiynol hŷn.