The Spirit of the Mimosa

Posted Thursday, June 9th, 2011

Teitl: The Spirit of the Mimosa, gan yr awdur a’r cyfarwyddwr o fri, Tim Baker

Dyddiad: Dydd Iau 9 Mehefin 2011
Lleoliad: Theatr Pobl Ifanc Clwyd Theatr Cymru
Amser: 7.00pm
Cost:

Ar 28 Mai 1865, yn ystod oes y Frenhines Victoria, llithrodd y gliper ‘Mimosa’ yn dawel allan o Ddociau Albert yn Lerpwl. Roedd ar daith i Batagonia, gwlad a oedd dau fis a thri chyfandir i ffwrdd, ac ar ei bwrdd roedd holl eiddo, gobeithion, breuddwydion, crefydd ac iaith 167 o ddynion a menywod Cymru a oedd yn teithio i adeiladu bywyd newydd iddynt eu hunain. Roeddent wedi cael addewid o wlad ddelfrydol lle byddant yn gallu adeiladu Cymru newydd. Roedd y gwirionedd yn wahanol iawn.

Hanes Patagonia yw’r mudo mwyaf enwog yn hanes Cymru, ac wyneb yn wyneb ag amodau anobeithiol ac yn groes i bob disgwyl, llwyddodd y mudwyr dewr hyn greu cymuned Gymraeg sy’n dal i fodoli a ffynnu heddiw, dros 7,000 o filltiroedd i ffwrdd. Trefnwyd y daith ym 1865 gan y Cymro angerddol, Edwin Cynrig Roberts,  o Gilcain yn Sir Y Fflint.

Yr hanes mwyaf cyflawn o’r holl daith yw llyfr Elvey Macdonald, sef ‘Yr Hirdaith’. Ganwyd Elvey ym Mhatagonia ac mae’n ddisgynnydd uniongyrchol o Edwin Roberts, ac wedi cytuno i fod yn ymgynghorydd hanesyddol i’r prosiect uchelgeisiol hwn.

Mae’r tocynnau ar gyfer y perfformiad hwn yn rhad ac am ddim i’r rhai dros 50 oed

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â William McMillan ar 01352 701 559 neu anfonwch neges e-bost at william.mcmillan@clwyd-theatr-cymru.co.uk