Tonic Gwanwyn Launch 2011 | Lansio Tonic Gwanwyn 2011

Posted Thursday, May 19th, 2011

Teitl: Lansio Tonic Gwanwyn 2011 gydag Iwan Llywelyn-Jones
Dyddiad: Dydd Iau 19 Mai 2011
Lleoliad: Galeri Caernarfon
Amser: 2.30pm
Cost: £4.00 / £2.00

Byddwn yn dathlu creadigrwydd pobl hŷn yng ngogledd-orllewin Cymru yn ystod pumed flwyddyn Gŵyl Gwanwyn yng nghwmni’r pianydd dawnus o Sir Fôn, Iwan Llewelyn-Jones.

Disgrifiwyd ef yn y Daily Telegraph fel un sy’n ‘consurio cerddorfa gyfan allan o’i offeryn’. Bellach mae Iwan Llewelyn-Jones wedi sefydlu ei hun fel un o’r pianyddion mwyaf llwyddiannus a llawn dychymyg ym Mhrydain. Bydd yn perfformio rhai o hen ffefrynnau’r detholiad o ganeuon Cymreig ar ein llwyfan heddiw, ar ffurf trefniadau i’r piano a gyfansoddwyd ganddo ar gyfer ei albwm newydd Songs Without Words. Maent yn cynnwys Pan Ddaw’r Nos a Mai gan Meirion Williams; Mae Hiraeth yn y Môr gan Dilys Elwyn Edwards a dau ffefryn personol iddo yn y blynyddoedd diweddar, sef Llanrwst gan Gareth Glyn a Dy Garu Di o Bell, gan Robat Arwyn.

“Rydych chi byth yn rhy hen i fod yn greadigol”, dyna oedd geiriau’r hanesydd a’r cerddor Meredydd Evans ar lwyfan lansio Gwanwyn 2010 y llynedd, yma yn y Galeri

Yn y Tonic arbennig hwn heddiw, byddwn yn rhannu gyda chi’r cynnyrch creadigol arbennig g grëwyd gan bobl hŷn, ac a ysbrydolwyd ganddo ef.

Bydd y Cynghorydd John Wyn Williams, Hyrwyddwr Pobl Hŷn Cyngor Gwynedd, yn lansio’r ŵyl yn swyddogol yng ngogledd-orllewin Cymru ar ein rhan.

Bydd paned i ddilyn.