TŶ NEWYDD & GWANWYN FESTIVAL NEW WRITING COMPETITION

Posted Thursday, April 26th, 2012

TŶ NEWYDD & GWANWYN FESTIVAL NEW WRITING COMPETITION

ARE YOU OVER 50?
DO YOU LIVE IN WALES?
HAVE YOU WRITTEN A POEM OR SHORT STORY?

Win a residential creative writing course worth over £500 and get your work published in tŷnewydd’sgwanwyn festival online exhibition

APPLY by letter or email to
Tŷ Newydd, Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd, LL52 OLW
oralys@tynewydd.org
Please include:
–    Either a poem (not more than 40 lines) or a short story (not over 3,000 words)
–    A sentence about why you’d like to come on a course at Tŷ Newydd
–    Your contact details: phone number, address and email (if possible)
NOTE THAT THIS IS AN OPPORTUNITY FOR NEW WRITERS WHO HAVE NOT BEEN PUBLISHED PREVIOUSLY

CLOSING DATE, May 15th

The work of the winner and the shortlisted writers will be published on the Tŷ Newydd website.
By entering you agree to have your work published on the website.

Questions? Email alys@llenyddiaethcymru.org or phone 01766 523 737
For further details of the Gwanwyn Festival visit www.gwanwyn.org.uk

CYSTADLEUAETH YSGRIFENNU NEWYDD
TŶ NEWYDD A GŴYL GWANWYN
Ydachchi’nbywyngNghymru?
Ydach chi wediygrifennustoriferneugerdd?
Dymasiawnsiennillcwrsysgrifennucreadigolpreswyl (gwerthdros £500) a chaelcyhoeddi’chgwaith

Gwnewchgaisdrwylythyrneu ê-bosti
Tŷ Newydd, Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd, LL52 OLW neualys@llenyddiaethcymru.org

Gangynnwys:
–    Unai CERDD (syddddimhirachna 40 llinell) neu STORI FER (dim dros 3,000 gair)
–    BRAWDDEG AM BAM YR HOFFECH DDOD AR GWRS I DŶ NEWYDD
–    EICH MANYLION CYSWLLT: CYFEIRIAD, RHIF FFÔN, E-BOST (osynbosib)

Nodermaecyfleargyferawduron Newydd ywhwn, nidargyferawduronsyddeisioeswedieucyhoeddi

Byddgwaithyrenillwra’rrhestrferyncaeleucyhoeddiarwefanTŷ Newydd.
Drwywneudcaisrydychyncytunoigyhoeddi’chgwaitharwefanTŷ Newydd.

Am ragor o wybodaeth am WŷlGwanwynewch I www.gwanwyn.org.uk