Cais am wirfoddolwyr i ymuno â’n Clwb Diwylliant a helpu pobl hŷn ynysig i ymweld â safleoedd diwylliannol ledled Cymru

Posted Friday, February 25th, 2022

Cynllun treialu i ddechrau yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg

Mae Age Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr sy’n frwdfrydig am ein safleoedd diwylliannol fel amgueddfeydd, gwaith celf gyhoeddus a pharciau, i ymuno â’n Clwb Diwylliant newydd a chefnogi pobl hŷn ynysig i ymweld â safleoedd o’r fath a’u mwynhau.

Prif nodau’r Clwb Diwylliant, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yw meithrin hyder pobl hŷn ynysig, eu helpu i wneud ffrindiau newydd, a’u hannog i fynd allan i fwynhau ein safleoedd diwylliannol niferus yn ddiogel, gyda chymorth gwirfoddolwr cyfeillgar.

Gall y gwirfoddolwyr deithio gyda’r bobl hŷn, neu gallant gwrdd â nhw ar y safle, beth bynnag sy’n gweddu orau i’r ddwy ochr. Bydd y gwirfoddolwyr, a fydd yn derbyn hyfforddiant gan yr Elusen, yn cael eu paru â rhwng un a phedwar o bobl hŷn ar gyfer cyfarfodydd misol.

I ddechrau, bydd y Clwb Diwylliant yn cynnal prosiect treialu yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn ystod y gwanwyn cyn ymestyn y prosiect i rannau eraill o Gymru yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Dywedodd Kelly Barr o Age Cymru, a fydd yn goruchwylio’r prosiect, “Rydym yn gwybod bod pobl hŷn yn byw bywydau unig ac ynysig ac er bod gan lawer ohonynt ddiddordeb yn ein safleoedd diwylliannol, nid oes ganddynt yr hyder i ymweld â nhw ar eu pennau eu hunain.

“Mae’r diffyg hyder hwn, i lawer, wedi’i waethygu gan y pandemig gyda rhai pobl hŷn yn gwarchod eu hun a pheidio ag ymweld â’u mannau cymdeithasu arferol.  Gobeithiwn y gall y Clwb Diwylliant fod y sbardun sydd ei angen arnynt i fynd yn ôl i’w cymunedau a dechrau mwynhau llawer o’n safleoedd diwylliannol unwaith eto.”

Os ydych chi’n teimlo y gallech chi elwa drwy ymuno, neu wirfoddoli, gyda’r Clwb Diwylliant, anfonwch e-bost at kelly.barr@agecymru.org.uk neu ffoniwch 029 2043 1555.