Welsh Singers Competition

Posted Tuesday, June 12th, 2012

St Davids Hall, Cardiff

Monday 11th June 7.25pm

The winner will represent Wales in
BBC CARDIFF SINGER OF THE WORLD 2013

RHIAN LOIS EVANS
(soprano)

FFLUR
WYN
(soprano)

SIONED GWEN DAVIES
(mezzo-soprano)

GARY
GRIFFITHS
(baritone)

Jury

Rebecca Evans · Della Jones · Donald Maxwell · John McMurray
Julian Smith
(Cadeirydd/Chairman)

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Nos Lun 11 Mehefin, 7.25pm

RHIAN LOIS EVANS
(soprano)

FFLUR
WYN
(soprano)

SIONED GWEN DAVIES
(mezzo-soprano)

GARY
GRIFFITHS
(baritone)

Y Rheithgor

Rebecca Evans · Della Jones · Donald Maxwell · John McMurray
Julian Smith
(Cadeirydd/Chairman)

Enillydd y Gystadleuaeth i Gantorion Cymreig fydd yn cynrychioli Cymru yn
BBC CANWR Y BYD CAERDYDD 2013