Art of Generation Creatively exploring the relationship between grandparents & grandchildren | Archwilio'r berthynas rhwng neiniau a theidiau ac wyrion...

Type of Event: Storytelling

Join us for this special project on Saturday 8th May. 

'Art of Generation' will creatively explore the relationship between grandparents and their grandchildren, through art, story-telling and creating together. All artwork and digital content created will be used as part of a documentary film and premiered online on Saturday 29th May. 

Please note you do not have to have a grandchild to take part! All are welcome to explore this relationship with us through art. Just bring along your memories and experience and let's have fun sharing and getting creative together!We ask that each participant brings along an object, photograph or memory to share and inspire the creation of new artwork together. Materials needed for the session are a selection of arts and craft materials of your preferred choice, magazines and newspapers, paper & pen.This project is part funded by Age Cymru and is part of the Gwyl Gwanwyn Festival 2021 celebrating creativity in older age. 

---------------------------------- 

Ymunwch â ni ar gyfer y prosiect arbennig yma ddydd Sadwrn 8 Mai.  

Bydd ‘Celf Cenhedlaeth’ yn ymchwilio’r berthynas rhwng tad-cuod a mam-guod a’u hwyrion yn greadigol drwy gelfdweud stori a chreu gyda’i gilyddCaiff yr holl waith celf chynnwys digidol a gaiff ei greu ei ddefnyddio fel rhan o ffilm ddogfennol a’i ddangos ar-lein ddydd Sadwrn 29 Mai.  

Nid yw’n rhaid i chi fod â wyrion i gymryd rhan! Mae croeso i bawb ymchwilio’r berthynas yma drwy gelf. Y cyfan sydd ei angen yw eich hatgofion a’ch profiad a gadewch i ni gael hwyl yn rhannu a bod yn greadigol gyda’n gilydd 

Gofynnwn i bawb sy’n cymryd rhan ddod ag eitemffotograff neu atgof gyda nhw i’w rhannu ac ysbrydoli creu gwaith celf newydd gyda’n gilydd. Y deunyddiau sydd eu hangen ar gyfer y sesiwn yw detholiad o ddeunyddiau celf a chrefft o’ch dewis chi, cylchgronau a phapurau newyddpapur a phen ysgrifennu 

Caiff y prosiect ei ran-ariannu gan Age Cymru ac mae’n rhan o ?yl Gwanwyn 2021 yn dathlu creadigrwydd mewn pobl h?n 

 


Dates:

  • Saturday 8th May 2021

Venue:

Zoom

Start time:

03:00 PM

Duration:

1.5 hours

Cost:

Free

Language:

Event will be delivered bilingually


Contact:

Telephone: 01443 490390

Email: Hannah@artiscommunity.org.uk

Visit our Website