Gwanwyn Activities – October 2020

Posted Wednesday, October 14th, 2020

A message from our friends at Rubicon:

Rubicon’s Gwanwyn Celebration – October 2020

 

Our original spring programme for Gwanwyn Festival had to be postponed but we are delighted to be bringing you our first ever, online Autumn edition!

Join us on Monday 26th October from 10:00am until 2:30pm for a day of dance. With a range of artists and activities we have a packed programme designed specifically for our over 50’s. Places are limited.

 

Please email sian@rubicondance.co.uk to reserve your space.

 

 

Dathliad Gwanwyn Rubicon – Hydref 2020

 

Bu’n rhaid i’n rhaglen gwanwyn gwreiddiol i Ŵyl Gwanwyn gael ei gohirio ond rydyn ni’n falch iawn i gyflwyno i chi ein cynnig Hydref ar-lein cyntaf erioed!

Ymunwch â ni ar Ddydd Llun 26 Hydref o 10:00am hyd at 2:30pm am ddiwrnod o ddawns. Gydag ystod o artistiaid a gweithgareddau mae ein rhaglen lawn dop wedi cael ei dylunio yn arbennig ar gyfer pobl dros 50 oed. Mae’r nifer o leoedd yn gyfyngedig.

 

Anfonwch e-bost at sian@rubicondance.co.uk i gadw eich lle.