Exhibition in Mold features new Gwanwyn painting by Emrys Williams

Posted Tuesday, January 10th, 2012

As part of Gwanwyn 2011, with help from the Arts Council of Wales Gwanwyn festival commissioned a new work by renowned Welsh artist Emrys Williams. The work (entitled ‘Gwanwyn’) will be on exhibit at Oriel Theatr Clwyd from 21 Jan to 3 March 2012 and we are sure it will generate a lot of interest on the Welsh Arts scene. You can see more about the creation of the work on Emrys’ blog (click on the ‘blogs’ tab of this website). The painting will be on exhibit at other locations throughout the year…watch this space for details.


Fel rhan o Gwanwyn 2011, gyda help Cyngor Celfyddydau Cymru, comisiynodd Gŵyl y Gwanwyn waith newydd gan yr artist adnabyddus o Gymru, Emrys Williams. Bydd y gwaith (o’r enw ‘Gwanwyn’) yn cael ei arddangos yn Oriel Theatr Clwyd o 21 Ionawr tan 3 Mawrth 2012, ac rydym yn siwr y bydd yn ysgogi llawer o ddiddordeb yn y Celfyddydau yng Nghymru. Gallwch weld mwy ynglŷn â chreu’r gwaith ar flog Emrys (cliciwch ar y tab ‘blogs‘ ar y wefan hon). Bydd y paentiad yn cael ei arddangos mewn lleoliadau eraill trwy gydol y flwyddyn… cadwch lygad am fwy o fanylion.