From Page To Stage – Gwanwyn Festival Scriptwriting Project

Posted Monday, March 5th, 2012

Do you have an original new idea for a theatre script?
Are you over 50 and living in Wales?
This is the opportunity to develop your play alongside one of Wales’ leading practitioners FOR FREE
16 budding playwrights from Wales (8 writing in English, 8 writing in Welsh) will have the chance to work alongside a professional tutor over a five month period to develop an original theatre script. An initial 2 day residential course at Tŷ Newydd will enable participants to develop their idea through workshops and individual tutorials. Over the following five months there will be the opportunity to receive further feedback and advice via email once a month. During a second 2 ½ day residential course, in November, there will be further development and strengthening of the scripts.

It is the intention to take up to 4 of the 16 scripts to be further developed and then performed by an amateur company during the Gwanwyn Festival in 2013. The Drama Association of Wales has agreed to publish these scripts (if they are satisfied by the quality of the work produced).
English language course May 21st – 23rd and November 5th – 7th
Welsh language course May 24th – 26th and November 8th – 10th


For further information, or to address any concerns or questions please email alys@tynewydd.org or phone

01766 523 737

Oes gennych chi syniad newydd a gwreiddiol ar gyfer sgript theatr?
Ydych chi dros 50 oed?
Dyma gyfle i ddatblygu’ch drama ochr yn ochr â dramodydd neu gyfarwyddwr blaenllaw o Gymru, a hynny AM DDIM.
Bydd 16 o ddramodwyr newydd o Gymru (8 yn Gymraeg, 8 yn Saesneg) yn cael gweithio ochr yn ochr â thiwtor proffesiynol dros gyfnod o bum mis er mwyn datblygu sgript theatr wreiddiol. Bydd y prosiect yn cychwyn gyda chwrs preswyl 2 ddydd yn Nhŷ Newydd, er mwyn galluogi’r dramodwyr i ddatblygu’i syniadau mewn gweithdai a thiwtorialau unigol. Dros y pum mis i ddilyn bydd cyfle i dderbyn cyngor ac adborth pellach trwy gyfrwng e-byst misol. Yn ystod yr ail gwrs preswyl 2 ddydd a ½ ym mis Tachwedd, bydd gweithdai a fydd wedi’u teilwra’n arbennig ar gyfer cryfhau’r sgriptiau. Ein bwriad yw dethol hyd at 4 o’r 16 sgript i’w datblygu ymhellach a’u gweld yn cael eu perfformio gan gwmni amatur fel rhan o Wŷl Gwanwyn 2013. Y mae Cymdeithas Ddrama Cymru wedi ymrwymo i gyhoeddi’r sgriptiau hyn (os yw ansawdd y gwaith yn bodloni).
Dyddiadau Cwrs Cymraeg
Mai 24ain – 26ain a Tachwedd 8fed – 10fed
Dyddiadau Cwrs Saesneg
Mai 21ain – 23ain a Tachwedd 5ed -7fed

Edrychir yn ffafriol ar waith sydd yn wreiddiol, yn feiddgar, ac yn herio ystrydebau poblogaidd, yn arbennig rhai am bobl hŷn. Am ragor o wybodaeth neu i drafod unrhyw bryderon neu gwestiynau pellach, e-bostiwch alys@tynewydd.org neu ffoniwch 01766 523737.