Opportunity with Theatr Genedlaethol Cymru / Cyfle gyda Theatr Genedlaethol Cymru

Posted Thursday, July 12th, 2012

We are keen  to work with people who have lost someone dear  to them at some point in their lives, and to understand something  new about the process of grieving;the human  experience  common to all,  and yet so difficult to discuss.

We would like to hear your stories, see pictures,and listen to music. Is there a particular object that you cherish which holds fond memories? Are there special times when the memory is more alive?

Members of the public are invited to attend special sessions with the author and director Angharad Lee,to remember,

to share and celebrate those who have been lost but who are still an integral part of their lives.

If you would like to be part of these sessions please contact Angharad Lee:

email: angharad@angharadlee.com tel: 07768 096 489

In partnership with Rhondda Cynon TaH Theatres, Canolfan Soar

and Gartholwg  Lifelong Learning Centre

Rydym yn awyddus i weithio gyda phobl sydd wedi

colli rhywun annwyl ar ryw adeg yn eu bywyd ac i ddeall rhywbeth newydd amy broses o alaru;proses sy’n gyHredin i’r holl ddylnolryw, ac eto mor anodd i’w drafod.

Hoffwn glywed eich straeon, gweld darluniau,a gwrando

ar gerddoriaeth. Oes yna wrthrych arbennig  wedi ei drysori gennych sy’n dod ag  atgofion  melys? Oes yna gyfnodau arbenning  pan fo’r atgof yn fwy byw?

Gwahoddir unigolion  i ddod i sesiynnau arbennig  gyda’r awdur a’r cyfarwyddwr, Angharad Lee,i gofio, i rannu ac i ddathlu’r  rheini a gollwyd sy’n dal i fod yn rhan anatod o’u bywydau.

Os hoffech fod yn rhan o’r sesiynnau yma cysylltwch ag Angharad Lee:

ebost: angharad@angharadlee.com ffon: 07768 096 489

Mewn  partneriaeth ll Theatrau Rhandda Cynan Tllf, Canolfan Soar

a Chanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg.