ARTIST CALL OUT – Newport! GALW AR ARTISTIAID – Casnewydd!

Posted Monday, May 13th, 2019

GALW AR ARTISTIAID!

Mae Clybiau Gwanwyn yn chwilio am artistiaid yn ardal Casnewydd i ddarparu gweithdai creadigol sy’n gwthio ffiniau ymdrechion artistig a chynnau/ailgynnau dawn ymhlith yr henoed i geisio gwneud gwaith sy’n ergydiol, mentrus, anfoesgar, dadleuol – nid diogel, dibynadwy, blinedig a phrofedig.

Bydd Clybiau Gwanwyn yn cael eu cynnal bob dydd Mercher yng Nglan yr Afon Casnewydd, o Fehefin tan Hydref 2019. Mae hwn yn GYFLE Â THÂL. I gofrestru’ch diddordeb fel artist i’r sesiynau hyn, anfonwch CV at Nia Thomas – Cydlynydd Clybiau Gwanwyn Casnewydd n.thomas@agecymrugwent.org neu ffoniwch 07747 027623 am ragor o wybodaeth.

Y dyddiad cau yw diwedd y dydd, dydd Mercher 22 Mai.

 

Mae Clybiau Gwanwyn yn gydweithrediad rhwng Age Cymru, Age Cymru Gwent ac Ymddiriedolaeth Byw Casnewydd. Ariennir y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

 

ARTIST CALL OUT!

Gwanwyn Clubs are looking for artists in the Newport area to deliver creative workshops that push the boundaries of artistic endeavour and re/ignite creative flair amongst older people, to try work that is punchy, risky, rude, controversial – not safe, tried, tired and tested.

Gwanwyn Clubs will run every Wednesday at the Riverfront in Newport, from June until October 2019. This is a PAID OPPORTUNITY. To register your interest as an artist for these sessions, please send a CV to Nia Thomas – Gwanwyn Clubs Coordinator for Newport n.thomas@agecymrugwent.org or give her a ring on 07747 027623 for more information.

Deadline is close of play on Wednesday 22 May.

 

Gwanwyn Clubs are a collaboration between Age Cymru, Age Cymru Gwent and Newport Live Trust. The project is funded by Arts Council of Wales.