ARTIST CALL OUT – Swansea! GALW AR ARTISTIAID – Abertawe!

Posted Monday, June 17th, 2019

Mae Clybiau Gwanwyn yn chwilio am artistiaid yn ardal Abertawe i ddarparu gweithdai creadigol sy’n gwthio ffiniau ymdrechion artistig a chynnau/ailgynnau dawn ymhlith yr henoed i geisio gwneud gwaith sy’n ergydiol, mentrus, anfoesgar, dadleuol – nid diogel, dibynadwy, blinedig a phrofedig.

Bydd Clybiau Gwanwyn yn cael eu cynnal bob dydd Iau yn y Tabernacl Treforys, o Orffennaf tan Hydref 2019. Mae hwn yn GYFLE Â THÂL. I gofrestru’ch diddordeb fel artist i’r sesiynau hyn, anfonwch CV at Sam Charles-Ekevall – Cydlynydd Clybiau Gwanwyn Cwmtawe sam_charles-ekevall@scvs.org.uk neu ffoniwch 01792 544000 am ragor o wybodaeth.

Y dyddiad cau yw diwedd y dydd, dydd Llun 24 Mehefin.

 

Gwanwyn Clubs are looking for artists in the Swansea area to deliver creative workshops that push the boundaries of artistic endeavour and re/ignite creative flair amongst older people, to try work that is punchy, risky, rude, controversial – not safe, tried, tired and tested.

Gwanwyn Clubs will run every Thursday at the Tabernacle in Morriston, from July until October 2019. This is a PAID OPPORTUNITY. To register your interest as an artist for these sessions, please send a CV to Sam Charles-Ekevall – Gwanwyn Clubs Coordinator for Cwmtawe to sam_charles-ekevall@scvs.org.uk or give her a ring on 01792 544000 for more information.

Deadline is close of play on Monday 24 June.