Porth y Cwtsh

Posted Monday, February 15th, 2021

Thanks to the Connect and Flourish grant supported by Arts Council of Wales, Leeway Productions, Menter Iaith RCT and Age Cymru are developing a fresh partnership and creating new opportunities for freelancers to embed their working practice in the Rhondda Valley.

Although this is location specific, we are very open to finding the correct people who will empathise with the values of this project and help shape what this fabulous community wants.

Diolch i grant Cysylltu a Ffynnu a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Cynyrchiadau Leeway, Menter Iaith RhCT ac Age Cymru yn datblygu partneriaeth newydd ac yn creu cyfleoedd newydd i weithwyr llawrydd i ymgorffori eu harferion gwaith yng Nghwm Rhondda.

 

Er bod hyn yn benodol i leoliad, rydym yn agored iawn i ddod o hyd i’r bobl gywir a fydd yn cydymdeimlo â gwerthoedd y prosiect hwn ac yn helpu i lunio’r hyn y mae’r gymuned hyfryd hon ei eisiau.

BSL:

Porth y Cwtsh – Cymraeg

Porth y Cwtsh – English