News | Newyddion

Posted Monday, April 30th, 2012

The GHOP study at Cardiff Metropolitan University is promoting
local community gardening projects around South East Wales as
part of a research program to investigate the health benefits of
being a gardener in a community garden project.
…THEN SPRING INTO ACTION
& HARVEST YOUR HEALTH!
INTERESTED IN GARDENING?
ARE YOU AGED OVER 50?
IF SO, WOULD YOU LIKE TO:
• FIND A NEW PASTIME…?
• MEET NEW PEOPLE…?
• GET OUT OF THE HOUSE MORE…?
• IMPROVE YOUR HEALTH…?
• GET INVOLVED IN YOUR COMMUNITY…?
For more information send this information request slip to: Jemma Hawkins (GHOP) CSHS,
Cardiff Met University, Freepost licence CF1561, Cardiff CF5 2YB.

Posted Thursday, April 26th, 2012

TŶ NEWYDD & GWANWYN FESTIVAL NEW WRITING COMPETITION

ARE YOU OVER 50?
DO YOU LIVE IN WALES?
HAVE YOU WRITTEN A POEM OR SHORT STORY?

Win a residential creative writing course worth over £500 and get your work published in tŷnewydd’sgwanwyn festival online exhibition

APPLY by letter or email to
Tŷ Newydd, Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd, LL52 OLW
oralys@tynewydd.org
Please include:
–    Either a poem (not more than 40 lines) or a short story (not over 3,000 words)
–    A sentence about why you’d like to come on a course at Tŷ Newydd
–    Your contact details: phone number, address and email (if possible)
NOTE THAT THIS IS AN OPPORTUNITY FOR NEW WRITERS WHO HAVE NOT BEEN PUBLISHED PREVIOUSLY

CLOSING DATE, May 15th

The work of the winner and the shortlisted writers will be published on the Tŷ Newydd website.
By entering you agree to have your work published on the website.

Questions? Email alys@llenyddiaethcymru.org or phone 01766 523 737
For further details of the Gwanwyn Festival visit www.gwanwyn.org.uk

CYSTADLEUAETH YSGRIFENNU NEWYDD
TŶ NEWYDD A GŴYL GWANWYN
Ydachchi’nbywyngNghymru?
Ydach chi wediygrifennustoriferneugerdd?
Dymasiawnsiennillcwrsysgrifennucreadigolpreswyl (gwerthdros £500) a chaelcyhoeddi’chgwaith

Gwnewchgaisdrwylythyrneu ê-bosti
Tŷ Newydd, Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd, LL52 OLW neualys@llenyddiaethcymru.org

Gangynnwys:
–    Unai CERDD (syddddimhirachna 40 llinell) neu STORI FER (dim dros 3,000 gair)
–    BRAWDDEG AM BAM YR HOFFECH DDOD AR GWRS I DŶ NEWYDD
–    EICH MANYLION CYSWLLT: CYFEIRIAD, RHIF FFÔN, E-BOST (osynbosib)

Nodermaecyfleargyferawduron Newydd ywhwn, nidargyferawduronsyddeisioeswedieucyhoeddi

Byddgwaithyrenillwra’rrhestrferyncaeleucyhoeddiarwefanTŷ Newydd.
Drwywneudcaisrydychyncytunoigyhoeddi’chgwaitharwefanTŷ Newydd.

Am ragor o wybodaeth am WŷlGwanwynewch I www.gwanwyn.org.uk

Posted Wednesday, April 25th, 2012

The Heritage Lottery Fund has launched a new £1 million grants programme called “All Our Stories” to support local projects across the UK that want to explore their local heritage.

A wide range of voluntary and community sector organisations (including charities, community groups, and heritage organisations) throughout the UK can apply for grants of between £3,000 and £10,000.

Funding will support activities which encourage exploring and learning about local heritage. Groups should be willing to share what they have learned with their community by doing things like holding a community event, performance, exhibition or producing a leaflet or designing a smart phone app or website, etc.

Activities that will be supported are:

  • Visits to places like historic buildings, landscapes, parks, burial grounds, museums, archaeological sites or industrial heritage sites like railways.
  • Using collections like archives, libraries and museums, including collections held by people in the community.
  • Talking to people who know about heritage or holding workshops, talks and sessions exploring people’s memories.
  • Recording things like people’s memories or local wildlife; scanning old photographs and documents; archaeological digs or surveying historic buildings.

Groups will be able to work with researchers from 21 universities and other educational organisations across the UK who will be available to support projects from the beginning of the application process as well as the research itself.

All Our Stories has been developed in support of the BBC’s The Great British Story – A People’s History, which is a new series to be broadcast on BBC Two. All Our Stories will also feature in five BBC Learning events at flagship heritage locations, which will be run in tandem with the TV series, to get people involved with their local heritage.

The deadline for applications is 31 July 2012 with a notification of decisions in October 2012

Posted Tuesday, April 10th, 2012

The large scale Oil on Canvas work (entitled ‘Gwanwyn’) which was commissioned as part of Gwanwyn 2011 and painted by Welsh Artist Emrys Williams will be continuing its tour of Welsh galleries during summer 2012 as follows:

until 14 April – Museum of Modern Art at Machynlleth

4th June until 22nd June – Oriel St Davids, Pembrokeshire

21st July until 7th September – Galeri, Caernarfon

Also on exhibit will be work by the other shortlisted artists Jan Gardner and Sarah Hope.

Posted Monday, March 5th, 2012

Do you have an original new idea for a theatre script?
Are you over 50 and living in Wales?
This is the opportunity to develop your play alongside one of Wales’ leading practitioners FOR FREE
16 budding playwrights from Wales (8 writing in English, 8 writing in Welsh) will have the chance to work alongside a professional tutor over a five month period to develop an original theatre script. An initial 2 day residential course at Tŷ Newydd will enable participants to develop their idea through workshops and individual tutorials. Over the following five months there will be the opportunity to receive further feedback and advice via email once a month. During a second 2 ½ day residential course, in November, there will be further development and strengthening of the scripts.

It is the intention to take up to 4 of the 16 scripts to be further developed and then performed by an amateur company during the Gwanwyn Festival in 2013. The Drama Association of Wales has agreed to publish these scripts (if they are satisfied by the quality of the work produced).
English language course May 21st – 23rd and November 5th – 7th
Welsh language course May 24th – 26th and November 8th – 10th


For further information, or to address any concerns or questions please email alys@tynewydd.org or phone

01766 523 737

Oes gennych chi syniad newydd a gwreiddiol ar gyfer sgript theatr?
Ydych chi dros 50 oed?
Dyma gyfle i ddatblygu’ch drama ochr yn ochr â dramodydd neu gyfarwyddwr blaenllaw o Gymru, a hynny AM DDIM.
Bydd 16 o ddramodwyr newydd o Gymru (8 yn Gymraeg, 8 yn Saesneg) yn cael gweithio ochr yn ochr â thiwtor proffesiynol dros gyfnod o bum mis er mwyn datblygu sgript theatr wreiddiol. Bydd y prosiect yn cychwyn gyda chwrs preswyl 2 ddydd yn Nhŷ Newydd, er mwyn galluogi’r dramodwyr i ddatblygu’i syniadau mewn gweithdai a thiwtorialau unigol. Dros y pum mis i ddilyn bydd cyfle i dderbyn cyngor ac adborth pellach trwy gyfrwng e-byst misol. Yn ystod yr ail gwrs preswyl 2 ddydd a ½ ym mis Tachwedd, bydd gweithdai a fydd wedi’u teilwra’n arbennig ar gyfer cryfhau’r sgriptiau. Ein bwriad yw dethol hyd at 4 o’r 16 sgript i’w datblygu ymhellach a’u gweld yn cael eu perfformio gan gwmni amatur fel rhan o Wŷl Gwanwyn 2013. Y mae Cymdeithas Ddrama Cymru wedi ymrwymo i gyhoeddi’r sgriptiau hyn (os yw ansawdd y gwaith yn bodloni).
Dyddiadau Cwrs Cymraeg
Mai 24ain – 26ain a Tachwedd 8fed – 10fed
Dyddiadau Cwrs Saesneg
Mai 21ain – 23ain a Tachwedd 5ed -7fed

Edrychir yn ffafriol ar waith sydd yn wreiddiol, yn feiddgar, ac yn herio ystrydebau poblogaidd, yn arbennig rhai am bobl hŷn. Am ragor o wybodaeth neu i drafod unrhyw bryderon neu gwestiynau pellach, e-bostiwch alys@tynewydd.org neu ffoniwch 01766 523737.

Posted Tuesday, January 10th, 2012

As part of Gwanwyn 2011, with help from the Arts Council of Wales Gwanwyn festival commissioned a new work by renowned Welsh artist Emrys Williams. The work (entitled ‘Gwanwyn’) will be on exhibit at Oriel Theatr Clwyd from 21 Jan to 3 March 2012 and we are sure it will generate a lot of interest on the Welsh Arts scene. You can see more about the creation of the work on Emrys’ blog (click on the ‘blogs’ tab of this website). The painting will be on exhibit at other locations throughout the year…watch this space for details.


Fel rhan o Gwanwyn 2011, gyda help Cyngor Celfyddydau Cymru, comisiynodd Gŵyl y Gwanwyn waith newydd gan yr artist adnabyddus o Gymru, Emrys Williams. Bydd y gwaith (o’r enw ‘Gwanwyn’) yn cael ei arddangos yn Oriel Theatr Clwyd o 21 Ionawr tan 3 Mawrth 2012, ac rydym yn siwr y bydd yn ysgogi llawer o ddiddordeb yn y Celfyddydau yng Nghymru. Gallwch weld mwy ynglŷn â chreu’r gwaith ar flog Emrys (cliciwch ar y tab ‘blogs‘ ar y wefan hon). Bydd y paentiad yn cael ei arddangos mewn lleoliadau eraill trwy gydol y flwyddyn… cadwch lygad am fwy o fanylion.

Posted Friday, December 9th, 2011

The Riverfront does Strictly!

Rubicon Dance are running a 6 week social dancing course at the Riverfront Theatre, led by Darren Jones from Saturn Dance.

Sessions are held at the Riverfront Theatre, Bristol Packet Wharf, Newport, NP20 1 HG .

Starting on the 7th January we have:-

Ballroom (Saturdays from 4-5pm): learning dances such as the waltz, tango, quickstep and foxtrot

Latin ( Saturdays from 5-6pm): learning dances such as the cha cha, rumba and jive.

Classes cost £3.50 per class, £20 for a block booking in either Ballroom or Latin or £35 for a block booking for both!

Call 01633 656679 to reserve you place and avoid disappointment.

Posted Friday, November 11th, 2011

These are images of the studio showing the first sessions working on the large painting.Over the coming weeks I will photograph the work as it develops in the studio.

On beginning I had all the studies I had made around in the studio and also made some quick ink drawings before starting. Although the studies inform what I am doing I have to react naturally to the scale of the canvas, improvising across the surface.

blank canvas

first mark

first state

drawing exploring flower forms

detail

detail

Posted Thursday, October 27th, 2011

We are contacting everyone who has ever participated in the festival to ask them to participate again – by completing a simple survey, which will take approximately 10 minutes to complete. (more…)

Posted Tuesday, October 25th, 2011

People Around Here would love to hear from you if you are interested in this project.
Please come along to find out more about how you can be involved:
Wednesday, 2nd November 2011 at 2pm in Room B, City Hall
RSVP to Becky Matyus: 07989 713696 or becky@peoplearoundhere.com

What’s it all about?

Mentoring young people in after-school art clubs over 3 years. Creative activities provide a safe and positive environment for mentoring, and a platform for young and old to develop confidence and skills. We will train and support older volunteers to be mentors for vulnerable 10-13 year olds.

How can you get involved?

  • Could you take part in a pilot intergenerational art workshop at Tredegarville Primary School on Nov 15th and 23rd from 1-3pm?
  • Could you be part of a small team helping us to plan this project?
  • Could you be a mentor to a young person for 3 years?
Posted Wednesday, August 10th, 2011

Those of you who are interested in pushing the boundaries of what older people are able to learn and achieve will be interested in a new blog to be found at

http://olderandbolderblog.wordpress.com/

Give it a try and see what you think.

Posted Thursday, July 21st, 2011

Visit www.ashoeboxofsnow.wordpress.com to find out more about a new interactive BBC Radio 4 play starring Richard Briers.

They want you to record your stories of the odd and unusual objects that hold special memories for you. It’s a really clever idea. I’m sure they would like to hear from you.

Posted Tuesday, July 12th, 2011

It was announced live on the Roy Noble programme on BBC Radio Wales on Thursday  7th July that the commission for a major work of art to celebrate the fifth anniversary of Gwanwyn Festival (supported by the Arts Council of Wales) has been awarded to Emrys Williams. The decision was a tough one with stiff competition from the other shortlisted artists; Sarah Hope from Newport, Pembs and Jan Gardner from Deganwy in North Wales. Emrys will begin work immediately and you will soon be able to follow a regular blog by the artist which will give us an insight into the work involved in such a major commission. Visit www.gwanwyn.org.uk again soon to watch this major work take shape.