Making It! Free Drama Scripting Workshop For Older Women

Type of Event: Drama Workshop

page-0

Parama 2yncyflwyno….

Making It!

..cyfle I fenywod h?n I gymryd rhan mewn gweithdai sgriptio creadigol a pherfformio rhad ac am ddim ac igyfnewid syniadau mewn awyrgylch rhwydd ac anffurfiol.

Making It!

…man cychwyn y gweithdai fydd prosiect hynod lwyddianus Archif Menywod Cymru Lleisiau o Lawr y Ffatri –hanes llafar menywod fu’n gweithio yn y diwydiant gweith gynhyrchu yng Nghymru.

Making It!

…bydd y gweithdai sy’n cychwyn ar Fawrth 15fed ac yn parhau dros gyfnod o 9 wythnos yn cael eu cynnal gan Parama 2 – sef yr ymarfer wyr theatr Valmai Jones a Catrin Edwards. Byddant yn cael eu cynnal yng nghartre ein partneriaid – Canolfan Mileniwm Cymru.

Making It!

…ar gael yn rhad ac am ddim I fenywod h?n sydd â diddordeb mewn creu theatr. Cefnogir y gweithdai gan ?yl y Gwanwyn, Age Cymru, sy’n cael ei noddi gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad y Merched yng Nghymru ac Archif Menywod Cymru.

Making It!

…. I ddatgan eich diddordeb ac am fwy o wybodaeth, ffoniwch Catrin ar 07803161388 neu ebostiwch parama2@yahoo.co.uk

Dewch I Making It! Yng Nghanolfan MileniwmCymru


Dates:

  • Tuesday 15th March 2016
  • Tuesday 22nd March 2016
  • Tuesday 5th April 2016
  • Tuesday 12th April 2016
  • Tuesday 19th April 2016
  • Tuesday 26th April 2016
  • Tuesday 3rd May 2016
  • Monday 9th May 2016

Venue:

Wales Millennium Centre
Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff Bay CF10 5AL

Start time:

01:00 PM

Duration:

4 hours

Cost:

Free


Contact:

Telephone: 07803161388

Email: parama2@yahoo.co.uk