Federico Garcia Lorca's Blood Wedding, Everyman Theatre Cardiff

Type of Event: Drama Performance

(English) In a small rural area, a man has decided to marry a young woman from a neighbouring village. However, the bride is secretly in love with someone else.

The wedding goes on and the guests start arriving, all while the bride is struggling with inner turmoil: can she be content in her choice of groom or will she be magnetically pulled to her other love, the enemy’s son? Secrets are revealed and choices are made that create chaos and havoc on the wedding day. Will the bride and groom end up together? Will the enemy prevail? How much blood will be spilled, and is it fate or is it chance?

Federico García Lorca’s Blood Wedding is a beautiful balance of traditional romantic tropes and unconventional circumstances mixed with a little magic.

Everyman is South Wales’ leading non-professional theatre company, staging productions all year round from
its base in Chapter, as well as hosting the phenomenally successful Cardiff Open Air Theatre Festival every summer.


Mewn ardal fach wledig, mae dyn yn priodi merch ifanc o bentref cyfagos - ond mae'r briodferch yn
gyfrinachol mewn cariad â rhywun arall.

Mae'r briodas yn mynd ymlaen ac mae'n gwesteion yn dechrau cyrraedd, gan fod briodferch yn cael trafferth gyda helbul mewnol: a all hi fod yn fodlon ar ei dewis o briodferch, neu a fydd hi'n cael ei denu at ei
chariad arall, mab y gelyn? Datgelir cyfrinachau a gweneir dewisiadau sy'n crey anhrefn a hafoc ar ddiwrnod y briodas. A fydd y briodferch a'r priodfab yn dod i ben gyda'i gilydd? A fydd y gelyn yn drech? Faint o waed fydd yn cael ei arllwys- ac ai siawns...neu ffawd?

Mae Blood Wedding gan Federico Garcia Lorca yn gydbwysedd hyfryd o dropes rhamantustraddodiadol ac amgylchiadau anghonfensiynol yn gymysg ag ychydig o hud.

Everyman yw cwmni theatr amhroffesiynol mwyaf blaenllaw De Cymru, gan lwyfannu cynyrchiadau gydol y flwyddyn o’i ganolfan yn Chapter, yn ogystal â chynnal G?yl Theatr Awyr Agored Caerdydd hynod lwyddiannus bob haf.


Dates:

    • Tue 3rd May 2022 to Sat 7th May 2022

Venue:

Chapter Arts Centre
Market Road, Cardiff, CF5 1QE

Start time:

07:30 PM

Duration:

3 hours

Cost:

£12 / £14


Contact:

Telephone: 029 2031 1050

Visit our Website