Gwyl Gwanwyn yn Galeri

Type of Event: Multi Art Festival

Galeri Estyneto

Bydd gweithgareddau Gwyl Gwanwyn Galeri yn dechrau gyda Estyneto gyda Cai Tomos yn cynnal sesiwn symud a dawns i bobl dros 50 oed.

Bydd cyfle wedyn i unrhyw un o unrhyw oedran gyd-fwynhau wrth bicio i Stiwdio 2 i drio Sgiliau Syrcas Cimera. Dyma gyfle i weithio ar sgiliau fydd yn cynnwys jyglo, hwla hwp, diabolo, troelli plat, cerdded ar stiltiau a reidio beic un olwyn. Wedyn gellir cael hoe bach dros ginio yng nghaffi newydd Galeri cyn mynd i’r theatr i weld prif atyniad y diwrnod. Mae’r cynhyrchiad cynhyrfus Belonging/Perthyn yn dilyn bywydau dau deulu wrth iddynt ddarganfod nad yw cariad a chwerthin yn dod i ben oherwydd cychwyniad dementia.

Ar unrhyw adeg yn ystod y dydd gellir ymweld â’r Safle Celf i fwynhau gwaith yr artist David Jones sydd wedi bod yn cynhyrchu gwaith diddorol ers yr 1960au.


Dates:

  • Wednesday 1st June 2016

Venue:

Galeri, Caermarfon

Start time:

10:30 AM

Duration:

All day

Cost:

£3 y person i sesiwn Estyneto / Sgiliau Syrcas am ddim / Belongin/Perthyn £10/£8 / Arddangosfa am ddim