Miwsig Mai / May Music

Type of Event: Music Performance

Cyfle i’r oedolion sy’n derbyn gwersi yng Nghanolfan Gerdd William Mathias i rannu llwyfan mewn cyngerdd anffurfiol.

Bydd perfformiadau gan unawdwyr, Côr Hamdden Mathias (sef Côr ar gyfer oedolion sy’n cyfarfod yn wythnosol ar brynhawn Iau) ac ensemble cellos oedolion newydd sydd wedi ei ffurfio yn arbennig ar gyfer yr achlysur.

Mae croeso cynnes i’r rhai sy’n derbyn gwersi ond ddim yn dymuno perfformio yn gyhoeddus ddod i wrando ynghyd â chyfeillion a theulu wedi eu gwahodd gan y perfformwyr a phreswylwyr o gartrefi gofal lleol.


Dates:

  • Thursday 19th May 2016

Venue:

Stiwdio 1, Galeri Caernarfon

Start time:

02:30 PM

Duration:

3 hours

Cost:

Free


Contact: